Såhär bygger vi

Ett hus i en skog

Unika prefabhus i trä

Vi levererar unika prefabricerade villor och småhus i trä. Oavsett du har en färdig ritning eller bara en idé så kan vi hjälpa dig att göra verklighet av ditt bygge, från friggebod till flerfamiljshus, till ett konkurrenskraftigt pris. Vi arbetar ofta utanför boxen och alternativa lösningar är inte främmande för oss. Det mesta går att bygga med lite finurlighet!

Vår huvudverksamhet är projektering, konstruktion och prefabricering av trähus med fokus på stommar. Det innebär att vi engagerar oss i ditt bygge och tar ett helhetsgrepp så att alla behov, krav och önskemål blir tillgodosedda. Vi tar hänsyn till ekonomi, hållbarhet, kvalitet och estetik och ser till att alla ingående system för uppvärmning, ventilation och VA blir anpassade för just ditt bygge. Vanligtvis monterar vi husen själva och kan på så vis säkerställa att byggnadens integritet och kvalitet efterlevs även under uppförandet.

Hur går processen till?

1

Kontakt

Du tar kontakt med oss via mail eller telefon och presenterar ditt projekt. Det räcker att du har en skiss eller en idé!

2

Projektering

Vi för en dialog kring ditt projekt, omfattning, utförande, och tar vid behov fram ritningar. Vi lämnar en tydlig offert med ett fast pris, för att du som kund skall veta exakt vad du får.

3

Kontrakt

Vi skriver kontrakt och tar fram en tidsplan för bygget.

4

Byggstart

Bygget drar igång! Husets konstruktion tar form och alla tekniska handlingar tas fram. Därefter börjar vi bygga ditt hus i fabriken.

5

Montering och färdigställande

Vi monterar huset på en eller ett par dagar. Efter ytterligare någon vecka är huset färdigt utvändigt. Varje etapp besiktigas före varje delbetalning, så att du bara betalar för avslutade etapper.

6

Besiktning

När stommen är klar och vår entreprenad är färdigställd görs en besiktning av arbetet så att du tryggt kan gå vidare och färdigställa ditt hus!

Färdigt utvändigt

Ett vanligt koncept vi arbetar efter är ”färdigt utvändigt” samt isolerat. Det innebär att huset är färdigt utvändigt med fasad, bleck, taktäckning, takavvattning, takgenomföringar med huvar, skorstensinklädnad, taksäkerhetsdetaljer etc. Om du själv vill måla ditt hus så kan det med fördel göras direkt efter montering, då det då finns byggnadsställning runt huset. Isolering gör vi med miljövänlig cellulosa.

Vi kan även leverera helt tomma skal med bara duk på taket. I vissa fall kan vi ta en totalentreprenad på ditt bygge, då vi färdigställer huset med hjälp av underentreprenörer.

En närbild på en gråbrun fasad

När bygglovsritningarna är godkända

När vi bygger ditt hus går det till så att när husets design är fastställd och bygglovsritningarna godkända, så ser vi över hur vi skall bygga det i prefab-element i vår fabrik och sedan kör vi igång. Det tar vanligen några veckor att bygga väggar och bjälklag till en normal villa. När elementen är färdiga lastas de på kranbil för frakt och montering. När vi monterar tar det som regel mellan 1-3 dagar innan taket är tätt, och sedan ytterligare 1-3 veckor innan huset är helt färdigt utvändigt. Som regel står vi för byggnadsställning under tiden.

Instruktioner och mått

Samarbete med andra aktörer

Många kunder väljer att själva stå för delar av bygget, ibland via andra entreprenörer. Vi har vana av att samarbeta med andra aktörer för att på så vis få till den lösning som du önskar.

Prefabricering

Att prefabricera väggar, bjälklag och takelement i vår fabrik ger stora fördelar jämfört med att bygga med lösvirke på plats. Det är mer rationellt och kostnadseffektivt och det är väder- och fuktsäkert.

Isolering av huset

Som regel isolerar vi husen vi bygger. Isolering en sprutas in i väggar, tak och bjälklag. Alternativt använder vi skivisolering. Vi använder miljövänlig cellulosaisolering eller träfiberisolering från Hunton, vilket möjliggör diffusionsöppet byggande. Vi kan leverera stommar i upp till 295 mm konstruktionsvirke!