Från hus-idé till färdigt bygge

Vår huvudverksamhet är att tillsammans med dig som kund utveckla en hus-idé till färdigt bygge, i precis det utförande och den omfattning som du önskar. Vi bygger grunder, villor, stugor, fritidshus, flerfamiljshus etc. Vi kan leverera stommar, färdigställda i olika grad, eller helt nyckelfärdigt, det är du som bestämmer.

Vi arbetar huvudsakligen med trähus men är inte främmande för sten och murning.

Färdigt utvändigt

Många av de hus som vi levererar gör vi färdiga utvändigt. Det innebär att huset är färdigt utvändigt med fasad, bleck, taktäckning, takavvattning, takgenomföringar med huvar, skorstensinklädnad, taksäkerhetsdetaljer etc. Om du själv vill måla ditt hus så kan det med fördel göras direkt efter montering, då det då finns byggnadsställning runt huset.

Samarbete med andra aktörer

Många kunder väljer att själva stå för delar av bygget, ibland via andra entreprenörer. Vi har vana av att samarbeta med andra aktörer för att på så vis få till den lösning som du önskar.

Isolering av huset

Som regel isolerar vi husen vi bygger. Isoleringen sprutas in i väggar, tak och bjälklag. Alternativt använder vi skivisolering. Vi använder miljövänlig cellulosaisolering eller träfiberisolering från Hunton, vilket möjliggör diffusionsöppet byggande. Vi kan leverera stommar i upp till 295 mm konstruktionsvirke!

 

När bygglovsritningarna är godkända

När vi bygger ditt hus går det till så att när husets design är fastställd och bygglovsritningarna godkända, så ser vi över hur vi skall bygga det i prefab-element i vår fabrik och sedan kör vi igång. Det tar vanligen några veckor att bygga väggar till en normal villa. När väggarna är färdiga lastas de på kranbil för frakt och montering. När vi monterar tar det som regel mellan 1-3 dagar innan taket är tätt, och sedan ytterligare 1-3 veckor innan huset är helt färdigt utvändigt. Som regel står vi för byggnadsställning under tiden.

Typexempel på yttervägg från oss

Prefabricering

Att prefabricera väggar, bjälklag och takelement i vår fabrik ger stora fördelar jämfört med att bygga med lösvirke på plats. Det är mer rationellt och kostnadseffektivt och det är väder- och fuktsäkert.